آند کلرآلکالی

از میان سه فناوری مختلف تولید کلر – قلیایی، فناوری غشایی از همه مدرن تر است که مصرف انرژی بسیار کمی می طلبد و محصول خروجی دارای خلوص بالاتری است.

موارد فوق در گرو فرمولاسیون های اختصاصی آن برای پوشش آند است که موجب صرفه جویی در ولتاژ (مصرف انرژی خاص)، کیفیت گاز و سود سوزآور، طول عمر بالا می شود.

زنود با ارائه آندهای جدید و همچنین خدمات پوششدهی مجدد بر روی آندهای مستعمل پیشتاز در حوزه پوششدهی آندهای کلرآلکالی در کشور است.

مشخصهتوضیحات
جنس پایهتیتانیوم
جنس پوششتیتانیوم و روتنیوم و ایریدیوم
ابعادمطابق با سفارش مشتری
دما90 درجه سانتی گراد
طول عمر8 سال
پارامترهای طراحیشرایط فرآیند مانند ترکیب الکترولیت، دما، دانسیته جریان الکتریکی، Ph آنولیت و کاتولیت، عمر طراحی و رسانایی الکتریکی ماده پایه
کلرآلکالی
کلرآلکالی

ویژگی ها:

  • مصرف بهینه انرژی
  • خلوص محصولات
  • ایمن
  •  اقتصادی
  • زیست سازگار

پروژه ها:

  • پتروشیمی اروند
  • پتروشیمی آبادان
  • کلران سمنان
  • کلروپارس تبریز
  • سایر پروژه ها

اطلاعات بیشتر:

فهرست