آند کلرآلکالی

از میان سه فناوری مختلف تولید کلر – قلیایی، فناوری غشایی از همه مدرن تر است که مصرف انرژی بسیار کمی می طلبد و محصول خروجی دارای خلوص بالاتری است.

موارد فوق در گرو فرمولاسیون های اختصاصی آن برای پوشش آند است که موجب صرفه جویی در ولتاژ (مصرف انرژی خاص)، کیفیت گاز و سود سوزآور، طول عمر بالا می شود.

زنود با ارائه آندهای جدید و همچنین خدمات پوششدهی مجدد بر روی آندهای مستعمل پیشتاز در حوزه پوششدهی آندهای کلرآلکالی در کشور است.

ویژگی ها:

 • زیست سازگار
 • بهینه
 • خلوص محصولات
 • ایمن
 •  اقتصادی

پروژه ها:

 • پتروشیمی اروند
 • پتروشیمی آبادان
 • شیمیایی کلران سمنان
 • نیروکلر اصفهان
 • کلروپارس تبریز

اطلاعات بیشتر:

 • کاتالوگ
 • کاربردها
 • گالری
 • اخبار
 • سوالات متداول
فهرست