Slide برترین تولیدکننده داخلی آندهای MMO
ارائه خدمات تولید، پوشش دهی و تعمیرات انواع آند سوابق اجرایی در شبکه نیروگاهی و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور

آندهای پایه تیتانیوم با پایداری ابعادی

دارای پوشش فعال الكتروكاتاليستی مخلوط اکسید فلزی (MMO)

زنود، پیشتاز در تولید محصولات دانش بنیان و تکنولوژی محور

زنود با بررسی تخصصی نیاز کارفرما و تضمین کیفیت و عملکرد محصولات، آماده ارائه خدمات به تمامی صنایع کشور همچون صنایع نفت، گاز و پتروشیمی،  صنایع نیروگاهی، صنایع فولاد و معدن، صنایع غذایی و غیره می‌باشد.

زنود، ترکیب تکنولوژی و تخصص در تولید محصولات

برخی از پروژه های شاخص زنود

برای مشاهده سوابق حضور زنود در پروژه‌های صنعتی سراسر کشور کلیک کنید.

xenode

آزمایشگاه

آزمایشگاه تخصصی مهندسی سطح و پوشش ها

فهرست