حفاظت کاتدی

حفاظت کاتدی

حفاظت کاتدی به عنوان موثرترین روش حفاظتی در برابر خوردگی سازه‌ها شناخته می‌شود. بطور کلی براي اجرای سیستم حفاظت کاتدی دو روش کلی وجود دارد: حفاظت کاتدی گالوانیک و حفاظت کاتدی با اعمال جریان

الکترودهاي MMO به دلیل دارا بودن خواص الکتروکاتالیستی، مقاومت به خوردگی و سایش بالا به عنوان آندهاي جریان اعمالی (الکترود کمکی) در سیستم‌هاي حفاظت کاتدي به طور گسترده در محیط های مختلف از جمله آب دریا، آب شور، آب شیرین، خاک و بتن استفاده می شود.

آندهاي جریان اعمالی به ویژه آندهای MMO به اشکال لوله اي (Tubular)، نواري (Ribbon)، میله‌ای (Rod Type)، توری (Mesh)، دیسکی (Disk) و میله ای کوتاه (Short Rod) وجود دارند.

به این ترتیب الکترودهای MMO به عنوان فناوري کلیدي در راستای افزایش طول عمر فرایند حفاظت کاتدی با اعمال جریان و بکار گیری آن در مکان هاي مختلف محسوب می شود.

زنود با شناخت دقیق تمامی پدیده هاي حاکم در این فرایندها و با نزدیک به یک دهه تجربه در ساخت انواع الکترودهاي MMO ، در سال هاي اخیر تلاش های قابل توجهی در ساخت انواع الکترودهای MMO مورد استفاده در فرایندهای مختلف از جمله حفاظت کاتدی کرده است. بنابراین زنود این توانایی را دارد تا پوشش هاي مختلف MMO مورد استفاده به عنوان آند فرایند حفاظت کاتدي بسته به شرایط فرایند و عملکرد نهایی مورد انتظار مشتریان را تامین کند.

لوله ای (Tublar)نواری (Ribbon)توری شکل (Mesh)صفحه ای (Disk)
نوع کاتالیستIr-TaIr-TaIr-TaIr-Ta
زیر لایهلوله ای از جنس تیتانیومصفحات نواری تیتانیوممش تیتانیومدیسک یا صفحه ای تیتانیومی
کاربردبسترهای سطحی، چاهی و همچنین سازه های دریاییکف مخزن ذخیرهآرماتورهای داخل بتنسازه های دریایی، کشتی ها و داخل مخازن کندانسورها و مبدل های حرارتی
سایز فعالطبق سفارشطبق سفارشطبق سفارشطبق سفارش
حفاظت کاتدی
حفاظت کاتدی

کاربردها:

  • خطوط لوله
  • کف مخازن ذخیره
  • سکوهای دریایی
  • سازه های بتنی
  • سازه های دریایی

ویژگی ها:

  • مصرف بهینه انرژی
  • خلوص محصولات
  • ایمن
  • اقتصادی
  • زیست سازگار

اطلاعات بیشتر:

فهرست