آند هیدروژن

آند هیدروژن

الکترولیز آب یک تکنولوژی کلیدی جهت جدایش مولکول های آب به هیدروژن و اکسیژن و تثبیت شده ترین گزینه فناوری براي تولید هیدروژن از منابع انرژی الکتریکی است.

امروزه بخش اعظم هیدروژن مورد نیاز در صنعت با استفاده از سوخت های فسیلی وریفرمرهای گازهاي طبیعی تولید می شود این درحالی است که سیستم های الکترولایزر – خصوصا در ترکیب با انرژی های تجدید پذیر- ظرفیت ویژه ای برای استفاده در صنعت دارند.

شرایط عملیاتی
الکترولیت
KOH یا NaOH با درصد وزنی 25 الی 30
دما
70 الی 80 سانتی‌گراد و یا بیشتر (بسته به رایط طراحی میتواند تغییر کند)
فشار
تا 60 بار گیج
اختلاف فشار
0/2 بار اختلاف فشار بین آند و کاتد
چگالی جریان
تا 12000 آمپر بر مترمربع
آند هیدروژن
آند هیدروژن

کاربردها:

  • نیروگاه ها
  • تولید آمونیاک
  • تصفیه روغن ها
  • گوگرد زدایی نفت
  • صنایع شیشه

ویژگی ها:

  • مصرف بهینه انرژی
  • خلوص محصولات
  • ایمن
  •  اقتصادی
  • زیست سازگار

اطلاعات بیشتر:

فهرست