آند تولید آب ژاول

آند تولید آب ژاول

با الکترولیز آب دریا نمک موجود در آب به گونه اي از کلر به نام سدیم هیپو کلریت (آبژاول) تبدیل می شود که خاصیت گند زدایی دارد و می توان از آن به عنوان گندزدا در آب برج هاي خنک کننده و خطوط انتقال آب استفاده کرد.

آندهای مورد استفاده در این الکترولایزر ها به سه دسته تیوبلار، مونوپلار و بایپلار تقسیم بندی می‌شوند.

آند تولید آب ژاول
آند تولید آب ژاول

پروژه ها:

  • پتروشیمی مبین
  • پتروشیمی مروارید
  • پتروشیمی پردیس
  • نیروگاه نکا
  • سایر مشتریان

ویژگی ها:

  • مصرف بهینه انرژی
  • خلوص محصولات
  • ایمنی بالا
  •  اقتصادی
  • زیست سازگار

اطلاعات بیشتر:

فهرست