آندهاي تولید کلرات

آندهاي تولید کلرات

کلرات از دیگر محصولاتی است که از الکترولیز آب نمک بدست می آید و کاربرد هاي متعددی در صنایع مختلف دارد. از این ترکیب به عنوان ماده اولیه جهت تولید دی اکسید کلر و پرکلرات استفاده می شود که در ساخت مواد رنگ زدا و سفید کننده و مواد منفجره کاربرد دارند.

در این الکترولایزرها علی رغم وجود شباهت هایی با الکترولایزرهای صنایع کلرآلکالی و تولید هیپوکلریت، تفاوت های قابل توجهی از نظر فرآیندی و الکترودهای مصرفی وجود دارد. در سطح آند این الکترولایزرها از پوشش MMO به عنوان کاتالیزور استفاده شده است تا علاوه بر تسریع فرآیند، در حداقل پتانسیل اعمالی و برق مصرفی، بیشترین نرخ واکنش تولید کلرات رخ دهد و در ضمن کمترین صدمات ناشی از حضور ماده افزودنی سدیم دي کرومات به آند وارد شده و امکان پیشرفت واکنش اکسیداسیون هیپوکلریت به کلرات نیز در سطح این آندها فراهم شود. داشتن چنین ویژگی‌هایی در گروي مهندسی دقیق پوشش اعمالی بر سطح آند است که متخصصین زنود با دستیابی به دانش فنی لازم، موفق به توسعه آندهای مورد استفاده این صنعت نیز شده اند.

آندهاي تولید کلرات

کاربردها:

  • صنایع کاغذسازی
  • ضدعفونی کننده در آزمایشگاه
  • مواد منفجر شونده
  • کبریت و آتش‌بازی
  • کشاورزی

ویژگی ها:

  • مصرف بهینه انرژی
  • خلوص محصولات
  • ایمن
  • اقتصادی
  • زیست سازگار

اطلاعات بیشتر:

فهرست