آندهای الکترودیونیزاسیون آب

آندهای الکترودیونیزاسیون آب (تهیه آب فوق خالص)

افزایش آلودگی محیط زیست نیازمند روش های پایدار برای از بین بردن آلاینده ها است. فرآیندهای مربوط به استفاده از غشاهای تبادل یونی اغلب در تصفیه آب و تصفیه فاضلاب به کار می روند که ممکن است با نیروی محرکه فشار و الکتریسیته کنترل شوند.

از آنجا که انجام فرآیند دیونیزه کردن آب با حداقل مصرف انرژی و بازدهی بالا مورد نظر است، در حال حاضر استفاده از آندهای با پوشش MMO از اولویت بالایی برخوردار است تا با داشتن حداکثر قابلیت الکتروکاتالیستی بیشترین اندازه میدان را در الکترولایزر ایجاد کرده تا جداسازی یونی با حداکثر بازده انجام گیرد.

زنود با تکیه بر دانش بومی و با مجموعه ای از آزمون های مختلف عملکردی موفق به تولید پوشش های MMO متناسب با نیازهای این فرآیند شده است.

آندهای الکترودیونیزاسیون آب
آندهای الکترودیونیزاسیون آب

کاربردها:

  • صنایع الکترونیک
  • صنایع داروسازی
  • صنایع ساخت نیم‌رسانا
  • نیروگاه‌های فتوولتائیک خورشیدی
  • صنایع نانو

ویژگی ها:

  • مصرف بهینه انرژی
  • خلوص محصولات
  • ایمن
  • اقتصادی
  • زیست سازگار

اطلاعات بیشتر:

فهرست