Xenode
برند ایرانی تولیدکننده انواع آندهای MMO

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با محصولات Xenode به لینک‌های زیر مراجعه نمایید.

 

 صنعت الکترولیز آب نمک

 الکترولایزرهای هیدروژن

 آند های صنعت الکترووینینگ

حفاظت کاتدی

 آند های صنعت آبکاری

 آند های تهیه آب فوق خالص

 


 

گالری تصاویر
  • 1
  • 2