عدم بهره برداری صحیح، استاندارد نبودن شرایط عملیاتی، شوک های وارد شده به سیستم و دانش فنی محدود تکنسین بهره برداری از سیستم منجر به آسیب جدی به پایه و پوشش آندها و همچنین غشاء سلول ها می‌شود.

تعمیر سریع خوردگی و خرابی آندها و سلول ها و همچنین پارگی و مسدود شدن غشاء سلول ضمن بهبود عملکرد سیستم و افزایش بازدهی فرایند  از گسترش آسیب به بخش‌های دیگر جلوگیری می‌کند، زنود در بخش ارائه خدمات مربوط به پایش پیوسته عملکرد سیستم و تعمیرات تخصصی مربوطه آماده خدمات رسانی به تمامی صنایع کشور می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید همین حالا با کارشناسان ما در تماس باشید.

فهرست