زنود به عنوان برند ایرانی سازنده آندهای MMO در راستای تعامل بیشتر با مشتریان و پاسخ به نیازهای صنایع مختلف و معرفی محصولات خود، در رویدادها و نمایشگاه‌های مختلف شرکت خواهد نمود که  با استفاده از لینک‌هایی که در زیر هستند، می‌توانید اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب نمایید.

در آینده ای نزدیک در رویدادهای جدید خواهیم بود.

فهرست