Xenode
برند ایرانی تولیدکننده انواع آندهای MMO

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با محتوای تخصصی صنعتی ارائه شده توسط Xenode به لینک‌های زیر مراجعه نمایید.

 

 فرآیندهای صنعتی الکتروشیمیایی

 مواد مهندسی وحفاظت از آن

آزمون های کنترل کیفیت مواد و پوشش ها

 

 


 

گالری تصاویر
  • 1
  • 2