Xenode
برند ایرانی تولیدکننده انواع آندهای MMO


 

صنعت الکترولیز آب

 

آب و نمک در زندگی روزمره ما استفاده­های فراوانی دارند اما قطعاً این مصارف، همه ظرفیت این دو ماده ارزشمند نیستند. از جمله فرایندهای قابل اعمال بر این مواد، فرایند الکترولیز است که بنیان دامنه وسیعی از کاربردهای محصولات جانبی حاصل از این دو ماده ارزشمند می‌باشد.

 

 

در الکترولیز آب نمک می توان محصولات زنود را به توجه به محصول خروجی فرایند، در سه گروه کلی دسته بندی کرد که در ادامه به ویژگی های هر کدام به تفضیل اشاره شده است:

 

 

 

 

 

 


 

گالری تصاویر
  • 1
  • 2