Xenode
برند ایرانی تولیدکننده انواع آندهای MMO


 

حفاظت کاتدی

 

حفاظت کاتدی به عنوان مؤثرترین روش حفاظتی در برابر خوردگی سازه ‌های مدفون در خاک شناخته شده ‌است که به‌ طور گسترده در حفاظت از خوردگی لوله‌های توزیع و انتقال گاز، مواد نفتی و آب مورد استفاده قرار می‌گیرد. بطور کلی برای اجرای سیستم حفاظت کاتدی دو روش کلی وجود دارد:

 

 

حفاظت کاتدی گالوانیک (آند فداشونده)

در این بخش از یک الکترود کمکی (که بر طبق جدول سری گالوانیکی فعالتر باشد) در نقش آند و از فلز مورد حفاظت به عنوان کاتد استفاده می شود و به این ترتیب یک پیل گالوانیکی به وجود می ‌آید و دیگر نیازی به منبع جریان خارجی یا یکسو‌کننده نمی ‌باشد.

 

 

حفاظت کاتدی با عمال جریان

برخلاف روش آندهای فداشونده در روش جریان اعمالی به یک منبع خارجی جهت تأمین جریان نیاز است. جنس آندهای استفاده شده در این روش به دلیل عدم تجزیه آن ‌ها مهم نمی ‌باشد. در این روش آندها نسبت به سازه مثبت نگه داشته می شوند (این عمل توسط یک منبع جریان مستقیم صورت می‌گیرد)؛ منبع جریان یکسو را به این ترتیب در سیستم قرار می گیرد که قطب مثبت آن متصل به الکترود کمکی و قطب منفی آن به فلز دستگاه مورد نظر وصل شود.

 

الکترودهای مخلوط اکسید فلزی در حفاظت کاتدی

الکترودهای MMO به دلیل دارا بودن خواص الکتروکاتالیستی، مقاومت به خوردگی و سایش بالا به عنوان آندهای جریان اعمالی (الکترود کمکی) در سیستم‌های حفاظت کاتدی در محیط های مختلف از جمله آب دریا، آب شور، آب شیرین و بتن به طور گسترده استفاده می‌شود.

  • آندهای جریان اعمالی به ویژه آندهای MMO به اشکال لوله ای (Tubular) و میله ای (Rod Type) برای کاربرد در بسترهای سطحی، چاهی و همچنین سازه های دریایی کاربرد دارد.
  •  آندهای جریان اعمالی Ti-MMO به شکل نواری (Ribbon) برای استفاده در کف مخازن ذخیره و آندهای توری شکل (Mesh) جهت حفاظت کاتدی آرماتورهای داخل بتن مسلح مورد استفاده قرار می گیرد.
  •  آندهای جریان اعمالی Ti-MMO به صورت دیسکی (Disk) ‌میله ای کوتاه (Short Rod) برای سازه های دریایی، کشتی ها و داخل مخازن کندانسورها و مبدل های حرارتی استفاده می شود.

مشخصات فنی الکترود و کاتالیست

 

به این ترتیب الکترودهای MMO به عنوان فناوری کلیدی در راستای افزایش طول عمر فرایند حفاظت کاتدی با اعمال جریان و بکار گیری آن در مکان های مختلف محسوب می شود.

زنود با شناخت دقیق تمامی پدیده های حاکم در این فرایندها و با نزدیک به یک دهه تجربه در ساخت انواع الکترودهای MMO، در سال های اخیر تلاش های قابل توجهی در ساخت انواع الکترودهای MMO مورد استفاده در فرایندهای مختلف از جمله حفاظت کاتدی کرده است. بنابراین زنود این توانایی را دارد تا پوشش های مختلف MMO مورد استفاده به عنوان آند فرایند حفاظت کاتدی بسته به شرایط فرایند و عملکرد نهایی مورد انتظار مشتریان را تامین کند.

 

 

 


 

گالری تصاویر
  • 1
  • 2