Xenode
برند ایرانی تولیدکننده انواع آندهای MMO


 

آندهای صنعت الکترووینینگ

 

الکترووینینگ روشی گسترده در کاربردهای نوین بازیابی فلزات، معدن، پالایش و تصفیه پساب است.

بطور کلی یک واحد (سل) الکترووینینگ مرسوم شامل محفظه، رکتیفایر و پمپ می شود بطوری که آند و کاتد در محفظه قرار گرفته اند و الکترولیت بوسیله پمپ وارد محفظه می شود. جریان الکتریکی از طریق رکتیفایر طوری به کاتد و آند اعمال می شود تا با اختلاف پتانسیل ایجاد شده حرکتی از کاتیون ها به سمت کاتد ایجاد شود. به این ترتیب با گذشت زمان یون های با ظرفیت مثبت بر کاتد می نشینند. لازم به ذکر است با افزایش ضخامت لایه نشسته شده روی کاتد، غلظت فلز در الکترولیت کاهش یافته و فرایند را کند می کند؛ در نتیجه به محض کاهش نرخ نشست به نرخی که برای الکترونشست صرفه اقتصادی نداشته باشد، کاتد حاوی فلز خالص از سیستم خارج می شود.

نمایش شماتیک یک سل الکترووینینگ

 

از عوامل تاثیرگذار بر این فرایند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 •  جنس الکترودها
 • نوع و جنس الکترولیت
 • غلظت فلز موجود در الکترولیت
 •  جریان اعمالی
 • دما و زمان فرایند

 

 

همانگونه که مطرح شد، جنس آند مورد استفاده از عوامل بسیار مهم در بازده فرآیند، میزان انرژی مصرفی و خلوص فلزی نهایی حاصله است. به عنوان مثال کار در محیط های به شدت اسیدی که دارای ناخالصی های فراوانی است شرایطی سخت را برای آند فراهم کرده و باعث کاهش عمر و راندمان آن خواهند شد. با توجه به اطلاعات ارائه شده در این صنعت نیز نیازمند آندی با طول عمر بالا و بازده جریان ایده آل هستیم، بنابراین ردپای پوشش های MMO در این صنعت نیز قابل مشاهده است.

 زنود با شناخت دقیق همه پدیده های حاکم در این فرآیندها، این بار برای الکترووینینگ هریک از فلزات با توجه به تفاوت های فرآیندی، اقدام به توسعه پوشش های MMO اختصاصی نموده است تا محصولی با طول عمر بالا، راندمان مناسب و قیمتی رقابتی ارائه گردد.

 

 

انواع این آندها با پوشش MMO در الکترووینینگ فلزات زیر توسعه داده شده اند:

 • آندهای الکترووینینگ روی

 • آندهای الکترووینینگ کبالت
 • آندهای الکترووینینگ مس

 • آندهای الکترووینینگ نیکل

 • آندهای الکترووینینگ سرب

 

 


 

گالری تصاویر
 • 1
 • 2