Xenode
برند ایرانی تولیدکننده انواع آندهای MMO


 

آندهای الکترودیونیزاسیون آب (تهیه آب فوق خالص)

 

افزایش آلودگی محیط زیست نیازمند روش ‌های پایدار برای از بین بردن آلاینده‌ها است. فرآیندهای مربوط به استفاده از غشاهای تبادل یونی اغلب در تصفیه آب و تصفیه فاضلاب به کار می ‌روند که ممکن است با نیروی محرکه فشار و الکتریسیته کنترل شوند.

 

 

 

اصل اساسی فرآیندهای با نیرو محرکه الکتریکی عبور یون ‌ها از طریق سد انتخابی (غشای تبادل یونی) به دلیل گرادیان یا نیروی محرکه (میدان الکتریکی) است. فرایند EDI شناخته شده ترین فرایند با نیرو محرکه الکتریسته در صنعت است که یون‌های ناخواسته را با هزینه کم و با مزیت عدم ایجاد پسماند از محلول های آبی جدا می ‌کند.

با توجه به کاربرد گسترده الکترودیونیزاسیون(EDI)، الکترود که یکی از قسمت ‌های اصلی الکترولایزر است اهمیت ویژه ای پیدا کرد. طول عمر الکترود و ساختار آن به طور مستقیم بر دوره کارایی و راندمان الکترودیونیزاسیون تأثیرگزار است.

 

 

از آنجا که انجام فرآیند دیونیزه کردن آب با حداقل مصرف انرژی و بازدهی بالا مورد نظر است، در حال حاضر استفاده از آندهای با پوشش MMO از اولویت بالایی برخوردار است تا با داشتن حداکثر قابلیت الکتروکاتالیستی بیشترین اندازه ی میدان را در الکترولایزر ایجاد کرده تا جداسازی یونی با حداکثر بازده انجام گیرد.

زنود با تکیه بر دانش بومی و با مجموعه ای از آزمون های مختلف عملکردی موفق به تولید پوشش های MMO متناسب با نیازهای این فرآیند شده است.

 

 


 

گالری تصاویر
  • 1
  • 2