Xenode
برند ایرانی تولیدکننده انواع آندهای MMO


 

حفاظت کاتدی

 

  • آندهای تیوبلار

  • آندهای مش

  • آندهای ریبون

  • ​آندهای صفحه ای

 

 


 

گالری تصاویر
  • 1
  • 2