Xenode
برند ایرانی تولیدکننده انواع آندهای MMO

تصاویر بیست و چهارمین نمایشگاه نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی ایران
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
456 بازدید

بیست و چهارمین نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي ايران

نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي ايران به عنوان بزرگترين رخداد صنعتي و تجاري ايران در اين حوزه كه سالانه با حضور جمع كثيري از شركتهاي توانمند داخلي و خارجي در زمينه صنعت نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي برپا مي گردد، فرصت بسيار مغتنمي است تا شركتهاي فعال در اين صنعت دستاوردها و محصولات خود را در معرض بازديد دست اندركاران و متخصصان اين صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضاي بازارها و سمت و سوي رشد اين صنعت، فعاليتها و نوآوري هاي آتي خود را هدايت نمايند. در همین راستا آتیه پردازان شریف با شرکت در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي کانون توجه افراد مهم از جمله وزیر نفت جناب آقای مهندس زنگنه و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران جناب آقای مهندس مسعود کرباسیان و وزیر صنعت سابق جناب آقای مهندس نعمت زاده و معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری جناب آقای دکتر سعید محمدزاده و مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه نفت جناب آقای مهندس تورج دهقانی افراد شاخصی از تمامی پالایشگاه ها و پتروشیمی های کشور قرار گرفت. و از اینکه این شرکت گامی مهم و برجسته جهت بومی سازی تجهیزات در زمینه های مختلف برداشته ابراز خوشنودی و خرسندی کردند.

oil show - xenode site - Exhibition

oil show - xenode site - Exhibition oil show - xenode site - Exhibition

oil show - xenode site - Exhibition

oil show - xenode site - Exhibition oil show - xenode site - Exhibition

oil show - xenode site - Exhibition

oil show - xenode site - Exhibition oil show - xenode site - Exhibition

oil show - xenode site - Exhibition

certificate oil show - xenode site - Exhibition گواهی حضور در بیست و چهارمین نمایشگاه نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی

وزیر نفت
آقای مهندس زنگنه
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران
آقای مهندس مسعود کرباسیان
وزیر صنعت سابق
آقای مهندس نعمت زاده
معاون وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری
آقای دکتر سعید محمدزاده
مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه
آقای مهندس تورج دهقانی
بازدید
oil show
oilshow
بیست و چهارمین نمایشگاه نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز،پالایش
ایران
بازدید
MMO
آند
Anode
Xenode
گالری تصاویر
  • 1
  • 2