Xenode
برند ایرانی تولیدکننده انواع آندهای MMO

تصاویر بازدید جناب آقای مهندس بیژن زنگنه (وزیر محترم نفت) از کارخانه Xenode
دوشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۸
434 بازدید

شما را به دیدن تصاویر بازدید جناب آقای مهندس بیژن زنگنه (وزیر محترم نفت) از کارخانه زنود دعوت می‌نماییم.

تصاویر بازدید جناب آقای مهندس بیژن زنگنه (وزیر محترم نفت) از کارخانه Xenode   تصاویر بازدید جناب آقای مهندس بیژن زنگنه (وزیر محترم نفت) از کارخانه Xenode

تصاویر بازدید جناب آقای مهندس بیژن زنگنه (وزیر محترم نفت) از کارخانه Xenode  تصاویر بازدید جناب آقای مهندس بیژن زنگنه (وزیر محترم نفت) از کارخانه Xenode

تصاویر بازدید جناب آقای مهندس بیژن زنگنه (وزیر محترم نفت) از کارخانه Xenode   تصاویر بازدید جناب آقای مهندس بیژن زنگنه (وزیر محترم نفت) از کارخانه Xenode

تصاویر بازدید جناب آقای مهندس بیژن زنگنه (وزیر محترم نفت) از کارخانه Xenode  تصاویر بازدید جناب آقای مهندس بیژن زنگنه (وزیر محترم نفت) از کارخانه Xenode

تصاویر بازدید جناب آقای مهندس بیژن زنگنه (وزیر محترم نفت) از کارخانه Xenode  تصاویر بازدید جناب آقای مهندس بیژن زنگنه (وزیر محترم نفت) از کارخانه Xenode

 

وزیر نفت
آقای مهندس زنگنه
آقای دکتر سعید محمدزاده
مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه
بازدید
MMO
آند
Anode
Xenode
گالری تصاویر
  • 1
  • 2