Xenode
برند ایرانی تولیدکننده انواع آندهای MMO

بازدید کارشناسان فنی پارس جنوبی و فن بازار شرکت ملی گاز از خط پوشش دهی آند
شنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۷
439 بازدید
تصاویر مربوط به بازدید کارشناسان محترم پارس جنوبی و فن‌بازار شرکت ملی گاز ایران  از خط پوشش‌دهی آند Xenode را در ادامه مشاهده خواهید نمود.

بازدید کارشناسان پارس جنوبی از خط تولید آند Xenode - اخبار Xenode

بازدید کارشناسان پارس جنوبی از خط تولید آند - اخبار Xenode    بازدید کارشناسان شرکت پارس جنوبی از خط تولید آند - اخبار Xenode

بازدید کارشناسان پارس جنوبی و فن بازار شرکت ملی گاز از خط تولید آند - Xenode

خبر ویژه
بازدید
MMO
آند
Anode
Xenode
گالری تصاویر
  • 1
  • 2