Xenode
برند ایرانی تولیدکننده انواع آندهای MMO

بازدید پتروشیمی خارک از واحد پوشش دهی و تعمیرات آند و کاتد و بازرسی فرآیند پوشش دهی آندهای mmo
چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹
264 بازدید

 در روز چهارشنبه مورخ 29 مرداد ماه، نمایندگان پتروشیمی خارک از واحد پوشش دهی و تعمیرات آند وکاتد مجموعه زنود بازدید به عمل آوردند. وهمچنین از مراحل بازرسی فرایند پوشش دهی آندهای MMO مجموعه زنود بازدید نمودند. 

 

 

گالری تصاویر
  • 1
  • 2