Xenode
برند ایرانی تولیدکننده انواع آندهای MMO

بازتاب توانمندی های زنود در خبر شبکه یک سیما
یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹
195 بازدید

بازتاب توانمندی های زنود در پوشش دهی آند و کاتد سل های الکترولایزر آب دریا در شبکه یک سیما

 

گالری تصاویر
  • 1
  • 2