Xenode
برند ایرانی تولیدکننده انواع آندهای MMO


 

آندهای صنعت آبکاری

 

صنعت آبکاری از صنایع بسیار پرکاربرد در سال های اخیر است که محصولاتی چه با کاربرد تزئینی و چه با کاربرد صنعتی را شامل می ­شود. استفاده از آند های MMO در این صنعت سبب افزایش چشم گیر کیفیت پوشش و حذف ناخالصی­ ها، یکنواختی بیشتر پوشش، کاهش مصرف برق و کاهش آسیب­ های زیست محیطی می ­شود. زنود در این صنعت نیز پوشش ­هایی اختصاصی­ سازی شده را توسعه داده است.​

 

  • آبکاری نیکل

  • آبکاری کروم

  • آندایز تیتانیوم

 


 

گالری تصاویر
  • 1
  • 2